June 1st, 2021

У сусрет 21 мају (3 јуну) - спомен ...

... [објављено на нашем и другим LiveJournal-има и(ли) на сајту:]