February 20th, 2021

ФЕБРУАР 10. СВ. СВЕШТ. МУЧ. ХАРАЛАМПИЈЕ, ЕП. МАГНЕЗИЈСКИ (СЛУЖБА, АКАТИСТ ДВА МОЛБЕНА КАНОНА ...)

На нашем сајту објављујемо обновљен, допуњен и преобликован текст: Службе, акатиста, два молбена канона, пролога и житија свешт. муч. Харалампију еп. Магнезијском (цсл. / срб.).

Из фуснота (па мало шире):

1) Текст службе у основи приређен према тексту преузетом са сајта Зографског јеромонаха Јустина (у даљем тексту: изворник). Такође кориштени и текстови из: 1) руских „Редовних минеја“ за фебруар, стр. 190-197; 2) руских „Зелених минеја“ за фебруар, стр.  296-302. и 3) словенског превода ове Службе, издатог у Константинопољу 1843. године, преузетог из дигиталне збирке Бугарске националне библиотеке. Текст је додатно редигован и приведен нормама савремене руске редакције црквено-словенског језика.

Како су у кориштеном изворнику као Литијске стихире и њихов славник дате стихире из Опште службе светитељу једном, овде их дајемо према словенском преводу ове Службе, издатом у Константинопољу 1843. године, преузетом из дигиталне збирке Бугарске националне библиотеке.

2) Текст акатиста приређен према штампаном издању тзв. гражданским шрифтом „Акафистъ священномученику Харалампию (съ изображениемъ священномученика)“, Синодальная типография, С. Петербургъ, 1909. г. Отъ Московскаго Духовно-Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. Москва. 1909 года, мая 28 дня. Цензоръ Протоиерей Иоаннъ Соловьевъ.

3) текст 1. Молебног канона приређен према тексту тзв. гражданским шрифтом из руских „Зелених минеја“ за фебруар, стр.  302-309. Текст је додатно редигован и приведен нормама савремене руске редакције црквено-словенског језика. Уз канон је додато 5 молитава свештеномуч. Харалампију из руских извора.

[Очигледно је у питању превод са грчког, и то не тако добар, па му се није могло много помоћи минималном редакцијом ... Требало би урадити бољи превод, или овај прерадити (нешто слободније) како би језик и смисао били разумљивији.]

4) текст 2. Молебног канона приређен према штампаном издању: Канонъ молeбный ко святому священномунику Харалaмпию, во врeмя мора поeмый. Сочинeнный Г: Х: Пaвловичемъ, учителемъ Славяно-еллинскаго въ Систове училища. Печатанъ назирaниемъ Г: Х: Захaриа Пeтровича Ески-Зaхарца. Въ Букурeщъ. Въ типогрaфиата на Захaриа Каркалeки и сына его. 1841. Текст је додатно редигован и приведен нормама савремене руске редакције црквено-словенског језика. Уз канон има једна молитва свештеномуч. Харалампију, и додата је једна за благосиљање новог меда.

[У Македонији, па и у другим крајевима, где је св. Харалампије веома поштован, обичај је да се на његов празник освештава нови мед, (код нас га славе пчелари и воскари као еснафску славу) па зато овде додајем ову молитву према „Дополнительном требнику“, стр. 329, (репринтно) издање Св. архијер. синода СПЦ, Београд 1975. г. У Русији се ова молитва чита на крају литургије 1. августа, на почетку Успењског поста.]

Како се у свим овим последовањима св. Харалампије помиње као заштитник и избавитељ од губитељног мо'ра (смртне заразе, помора, ране, чуме), ови молбени канони се чине веома згодним за читање у време ове "наше" пандемије "коронованија", која је снашла готово целу земаљску куглу.

Благодарност брату М. П. из (Северне) Македоније који ми је послао овај канон и прекуцао га, тако да је мени остало само да га прегледам и уредим за објављивање.

Напомена: постоји још један Молбени канон и молитва који се налазе у поменутом Константинопољском издању из 1843. г. али за њихово приређивање овом приликом није било времена.

5) текст пролога узет из тзв. Дониконовског „Пролога“ за месец фебруар, лист 788 обр. - 789. Прво штампано издање словенског „Пролога“ је објављено од 1641-1643. године у Москви. У тексту Службе на свом месту се налази Синаксар, који је заправо незнатно прерађен од овог текста, са додатком стихова и заврше фразе из превода допуњеног монахињом Касијом (Т. А. Сењином) по издању: Μαρτύριον καὶ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους (Θεσσαλονίκη, 2005). Санкт-Петербург, 2009. г.

6) текст житија преузет из „Житија светих“ за месец фебруар преп. Јустина (Поповића), стр. 193-203.

Када сам 1. пут приређивао последовања св. Харалампију нисам ни знао да се делови моштију св. Харалампија налазе у Црној гори, у манастирима: Никољац (већи део), Морача (десна рука) и Подврх (чеона кост), и у Петровој цркви у Бијелом пољу – део моштију пренет из Никољца.

Повезан пост: Apr. 23rd, 2014 | 10:37 pm ФЕБРУАР 10. СВ. СВЕШТ. МУЧ. ХАРАЛАМПИЈЕ, ЕП. МАГНЕЗИЈСКИ (СЛУЖБА, АКАТИСТ И МОЛЕБНИ КАНОН).

Update 25. фебр. 2021. г.: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Α10. ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. (скен штамп. издања)

[ Ασματική ακολουθία Αγίου Χαραλάμπους.] (очитан текст)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Α10. ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ.

Update 1. март 2021. г.: Празник Светог Харалампија у Никољцу.