January 1st, 2021

Призираяй на землю и творяй ю трястися, избави ны страшнаго труса прещения ...

Многострадална епархија Горњо-карловачка, пострадала од усташа у 2. светском рату, пострадала од нових усташа у рату 90-тих година, Божијом милошћу сачувани остатци од остатака, десетковано стадо, трудом свога архипастира и малобројних свештеника некако се васпоставља и саставља ... ево ових дана страда и од природних непогода - земљотреса. Помолимо се за њих да их Господ "избави од опасности страшног земљотреса, и да им низпошље богату милост, молитвама Богородице, и спасе их".

Тропарь труса, глас 8:

Призира́яй на зе́млю и творя́й ю́ трясти́ся,/ изба́ви ны стра́шнаго тру́са преще́ния, Христе́ Бо́же наш,// и низпосли́ нам бога́тыя ми́лости Твоя́ моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны.