March 30th, 2019

Из архива: Писмо митрополиту Теодосију ...

У писму арихепископу Београдском и митрополиту Србије г. Теодосију (Мраовићу), од 29. маја 1887. године извесни М. К. представник Владе и Министарства просвете и црквених послова износи два предлога митрополиту са молбом да се исти узму у обзир на заседању архијерејског сабора:

  1. црквене књиге вратити на словенски језик (мисли се на србску редакцију цсл језика која је потиснута руском редакцијом преко преовлађујуће употребе штампаних богослужбених књига из Русије) и

  2. нарочито заслужне свеце српске Цркве (не помиње се које) обележити у календару и прослављати у целом народу.


[сигнатура: АС, МПС-ц, 1887, VI, 10].