March 28th, 2019

д-р Ружица Левушкина: Преподобномученица Јелисавета Фјодоровна и њена Обитељ милосрђа


У раду се излаже животопис преподобномученице Јелисавете Фјодоровне. По мајци Енглескиња, по оцу Немица, она је била удата за руског кнеза Сергеја Александровича Романова. Након седам година брачног живота, из лутеранства прелази у православље. Нарочито је важна њена улога у оснивању посебне врсте манастирско-
добротворне заједнице – Обитељи милосрђа. Појава овакве врсте заједнице представља новину у Православној цркви. Руска православна црква благословила је постојање Марто-Маријинске обитељи коју је преподобномученица Јелисавета основала и живот по разрађеном Уставу у њој. Описује се устројство и живот Обитељи, као и плодови које је у Православној цркви донео како овај манастир, тако и сама преподобномученица Јелисавета Фјодоровна.
-----
В статье описана жизнь преподобномученицы Елисаветы Фёдоровной. Её отец был немец, мать англичанка, а она сама вышла замуж за русского великого князя Сергея Александровича Романова и стала искренно русской. После семи лет жизни в браке перешла из лютеранства в православие. Особенно важна её роль в формировани
монашеско-благотворительного общества – Марфо-Мариинской обители милосердия. Возникновение такого вида общины – новое в Православной Церкви. Священноначалие благословило существование Марфо-Мариинской обители милосредия и жизнь по особенному Уставу в ней. Описывается уклад жизни Обители, а также и плоды, которые Православной Церкви принёс как сам монастырь, так и его основательница, преподобномученица Елисавета Фёдоровна.