January 7th, 2014

ХРИСТОС У ГРАДУ ВИТЛЕЈЕМУ


Ево, годину дана након издавања дуплог ЦД-а божићног пјенија Српског византијског хора „Христос у граду Вилејему“, издајемо и електронску књигу са нотама свих пјесама (у византијској неумској нотацији). Књига је у А4 формату, исписана црним и црвеним мастилом, са украсним вињетама, почетним словима и минијатурама по узору на старе византијске рукописе. Приредили смо је на начин за који сматрамо да је најподеснији за употребу на богослужењу, али и за учење. Принцип биљежења текстова је исти као и у нашој Антологији Божанствене Литургије, први том, што значи да се користи метод Симона Караса, биљеже се ритмови, привлеканија и исократима.

Ово издање је још један зрео плод дугогодишње успјешне сарадње манастира Хиландара и г. Игора Зиројевића. Чињеница да се манастир Хиландар још увијек обнавља од страшног пожара, који је нанио огромну малтеријалну штету манастиру, није била сметња да се оствари наша заједничка жеља да се ово издање поунди нашој Цркви и свима заинтересованима потпуно бесплатно.

Надамо се да ће ово издање бити још један скромни допринос изучавању и унапријеђењу богослужења код нас Срба и иначе код Словена.

Издавач и аутор

[Преузето са сајта "Задужбина ман. Хиландара".]

1. линк за преузимање.
2. линк за преузимање.

ДЕЦЕМБАР 25. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОЖИЋ

Рождество Христово - Божић.Христос се роди! Ва истину се роди!

Још 2009. године смо ово објавили, али како тада нисмо користили LiveJournal, није згорег да овде и овом приликом подсетимо на тада приређене текстове (нажалост мало касно за оне који би да користе српски превод у богослужењу, а немају штампано издање):

Служба празника телесног рођења Господа, Бога и Спаситеља нашега Исуса Христа (цсл). - преузето са "Ортлиба" уз мало редизајнирања, без граматичке и друге редакције, чисто да би се могло поредити са овим.

Служба празника телесног рођења Господа, Бога и Спаситеља нашега Исуса Христа (превод са грчког на српски: М-р Ненад Ристовић). - објављено поводом 2000. година од рођења Господа Исуса Христа, један од последњих издавачких трудова почившег еп. шумадијског Саве (Вуковића).

ДЕЦЕМБАР 27. СВ. ПРВОМУЧ. И АРХИЂАК. СТЕФАН (СЛУЖБА, АКАТИСТ И НОТНИ ЗАПИС СЛУЖБЕ)

Св. првомуч. и архиђак. Стефан.На нашем сајту објављујемо приређен текст: Службе, акатиста и нотног записа службе Св. првомуч. и архиђак. Стефану (цсл) [величина: 36,51 Мб].

Изложен је бденијски поредак службе Св. првомуч. и архиђакону Стефану, према "Николајевићевом Типику" стр. 89-91 (са допунама којих нема у издањима Редовних минеја), а првенствено за потребе свенародног прослављања светог Стефана као државне славе Републике Србске. Користили смо и неизбежне руске "Зелене минеје".

Акатист смо дали руски који је једини могуће наћи, ал' зато на више места на нету, његову молитву смо превели на србски. Постоји древни србско-словенски акатист у ћириличној транскрипцији у тротомном издању "Србљак - службе, канони и акатисти", као и његов превод на савремени српски језик. Редакцију превода нисмо стигли да обавимо за ову прилику, а пренос са србскословенског на савремени цсл ... једног дана ако Бог да. На нету постоји и трећи акатист на српском (који би могао бити превод са грчког?), из кога смо превели молитву на цсл. Овим молитвама смо додали и своју новосастављену (истовремено на цсл и србском) Господу нашем Исусу Христу за Републику Србску (коју дајемо у следећем посту).

Нотни запис је Епископа Стефана Ј. (Ластавице) из његовог "СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ НАРОДНОГ ЦРКВЕНОГ ПОЈАЊА, ДРУГИ ДЕО, ПРАЗНИЧНО ПОЈАЊЕ, КЊИГА I" предговор
и редакција: Војислав Илић, издање: Епархија Источноамеричке и Канадске, Београд 1969. год. (стр. 537 – 577). Због убачених скенова нотног записа цео фајл је нешто већи.

Приређивањем овог фајла испуњавамо неку врсту дуга према својој "родини", и своју сопствену и вишегодишњу жељу [све годинама гледајући (и "не могући" више да гледамо) српске попове како се "муче" и како "од воље им" кроје шта да певају у овај дан, а и нотни запис ситничавом зналцу јасно илуструје како се то код Срба ради у нетипичкој парохијској савременој богослужбеној пракси], а могуће је да ће неко имати и вајде од овог нашег убогог труда.

Update 08. јануар 2014: брат Александар на "Осанни" објавио руску верзију (тзв. царском ортографијом) бденијске службе Св. првомуч. и архиђак. Стефану, па коме се пореди нек' пореди (углавном виђено у руским "Зеленим минејима"). Ми смо се држали поретка који је изложио прота Николајевић у свом "Типику".

Update 19. фебруар 2014. пре подне: Данас онако "случајно и насумично" прегледавајући фајлове са нашег сајта, а пошто је Служба архиђак. Стефану ипак "мало (више) на брзину" приређивана, приметисмо да нам је измакло пажњи да су кориштене Стихире на стиховње ап. Матије ипак специфичне за њега (попут оног дела да је ушао у лик апостола уместо испалог Јуде) ... па смо их мало (невољно и опет на непожељну брзину код оваквих радова) прерадили ( види стр. 9), остаје да се види колико успешно ...

Update 19. фебруар 2014. поподне (предвече): Толико "успешно" да смо их већ поподне поново прерађивали ... Може бити да ће до празновања Стеван-дана следеће године, бити још прерађивања истих, надам се успешнијих од данашњих ...

Update 28. децембар 2014: На Сајту зографског јерођакона Јустина објављена Полијелејна служба св. првомуч. и архиђакону Стефану са неумским записом. Поред руске варијанте и код нас изложене србске, ово практично представља трећу варијанту празничне службе, не рачунајући ону изложену у Редовним минејима (која је заједничка са службом преп. Теодору Начертаном).

27 декабря. Служба (бдѣнная) св. первомуч. и архидіакону Стефану

Originally posted by russportal at 27 декабря. Служба (бдѣнная) св. первомуч. и архидіакону Стефану
Святой первомученик и архидиакон Стефан «Ца́рскимъ вѣнце́мъ вѣнча́ся тво́й ве́рхъ отъ страда́ній, я́же претерпѣ́лъ еси́ по Христѣ́ Бо́зѣ, му́чениковъ первострада́льче Стефа́не: ты́ бо іуде́йское обличи́въ неи́стовство, ви́дѣлъ еси́ твоего́ Спа́са одесну́ю Отца́, Того́ у́бо моли́ о душа́хъ на́шихъ. — Стефа́не, му́чениковъ первострада́льне, служи́телей основа́ніе, апо́столовъ избра́нный, свѣ́тло творя́щія твое́ свѣтоно́сное торжество́, свѣ́томъ незаходи́мымъ, му́чениче, озари́, грѣхо́вную разоря́я тму́, благода́ть и ми́лость подая́ рабо́мъ твои́мъ, и къ животу́ вѣ́чнующему наставля́я твои́ми моли́твами. —Collapse )

ДЕЦЕМБАР 27. МОЛИТВА ГОСПОДУ НАШЕМ ИСУСУ ХРИСТУ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБСКУ

Въ концЁ літургjи, діaконъ:

Пaки и3 пaки, прекл0нше колBна, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

МЛ&ТВА Г&-Z.

Предстоsтель чтeтъ мlтву сію2 [ко гDу нaшему ї}су хrтY, њ респyбликэ сeрбстэй]. Творeніе зорaстово:*[1]

КолBна преклонsюще предъ вели1чествіемъ твои1мъ, с®цa же и3 ќми воздвизaюще [къ] млcрдію твоемY, въ сeй дeнь є3гдA прославлsемъ предстaтелz и3 застyпника держaвы нaшеz, с™aгw ґрхідіaкона и3 первом§ника стефaна, м0лимъ ти сz є3ди1не всемогyщій и3 є3ди1не всемлcтивый, гDи, б9е нaшъ: сохранsй нaсъ при1снw t всsкихъ и3скушeній и3 бёдъ, совётwвъ лукaвнующихъ разруши2, и3 нападeній врaжіихъ tжени2 t страны2 нaшеz: во влaсти сyщихъ промышлeніемъ твои1мъ руков0дствуй мyдрэ и3справлsти, бGа же боsтисz пaче нeжели чlвBкъ, воспоминaтисz вдови1цъ и3 сирHтъ, недyгующихъ и3 стрaждущихъ, скорбsщихъ и3 нуждaющихсz: дyшы приснопaмzтныхъ вождeй и3 в0инwвъ за вёру и3 n§ество на п0ли брaни жи6зни сво‰ положи1вшихъ, t рaнъ и3 глaда скончaвшихсz, въ плэнeніи и3 г0рькихъ раб0тахъ ўмyченныхъ и3 ўбіeнныхъ, и3 непови1ннw пострадaвшихъ всели2 въ селє1ніz свBтла и3 покHйна: нaмъ же дaруй: д0брое и3 непоколeблемое (њб)стоsніе въ вёрэ правослaвнэй, временA ми1ра и3 ўтёхи, и3з8oби1ліе плодHвъ земнhхъ и3 бlгорастворeніе воздyхwвъ, въ бyдущемъ же вёцэ *сотвори1 [ны]*[2] жи1тельствомъ твоегw2 нбcнагw и3 присносyщагw цrтвіz: мlтвами с™aгw ґрхідіaкона и3 первом§ника стефaна, и3 всёхъ с™hхъ въ сeрбстэмъ (на)р0дэ t вёка просіsвшихъ. Ґми1нь.

Колена преклањајући пред величанством твојим, а срца и умове уздижићи к милосрђу твоме, у овај дан када прослављамо заступника и заштитника државе наше, светог архиђакона и првомученика Стефана, молимо ти се једини свемоћни и једини свемилостиви, Господе, Боже наш: чувај нас увек од свих искушења и опасности, намере покварених [људи] разори, и напад(ај)е непријатељā одагнај од земље наше; оне на власти промишљањем твојим руководи да мудро управљају, и да се боје више Бога него људи, да се сећају удовица и сирочади, болесникā и страдалникā, невољних и потребитих; душе вазда спомињаних војсковођā и војникā, који за веру и отаџбину на бојишту животе своје положише, (оних) који од рана и глади скончаше, (оних који) у ропству и принудним радовима (у)мучени и убијени [бише], и (оних који) невино пострадаше – настани у станишта светла и (с)покојна; а нама даруј: добро и непоколебиво (об)стајање у вери православној, времена мира и утехе, изобиље плодова земаљских и благорастворење ваздуха, а у будућем веку [нас] учини житељима твога Небескога и вечнога царства: молитвама светога архиђакона и првомученика Стефана, и свих светих у србском (на)роду од [памти]века просијалих. Амин.[1]* сачињена 1-ог, а измењена и допуњена 2-ог јануара 2014. год. (нов. кал.) заједно на србском и цсл језику.
[2]* или: вчини2 [нaсъ].