December 26th, 2012

Мѣсяца Декемврія въ 13-й день. Служба священномуч. Гавріилу, патр. Сербскому

Originally posted by russportal at Мѣсяца Декемврія въ 13-й день. Служба священномуч. Гавріилу, патр. Сербскому
Священномученик Гавриил, патриарх Сербский «Весели́тся дне́сь Це́рковь Христо́ва, торжеству́емъ патріархія Се́рбская, пою́щи по́двиги твоя́, псалмы́ и кажде́ніи чту́ще у́зы твоя́, честву́юще пе́рсть моще́й твои́хъ, я́ко арома́ты мѵропома́занную, свяще́нными твоими́ страда́ньми, Гавріи́ле приснопа́мятне. — Непра́веднымъ судо́мъ осужде́нъ бы́въ и повѣ́шенъ, я́ко же́ртва свяще́нна, жива́ и одушевле́нна, Влады́цѣ своему́ Христу́ пожре́нъ бы́лъ еси́, тѣ́мже и же́ртвеннику небе́сному прія́тъ бы́лъ еси́, священному́чениче Гавріи́ле приснопа́мятне. — Первопресто́льникъ и іера́рхъ и́стинный бы́лъ еси́, Истинѣ Христу́ послѣ́довалъ еси́, муче́нія вѣнце́мъ и свяще́нства ма́стію и́стинно просія́лъ еси́, за и́стину до́блественно пострада́въ, и́стинное и богови́дное наслѣ́діе получи́лъ еси́. —Collapse )