April 27th, 2012

МАРТ 27. СВ. СВЕШТЕНОМУЧ. ИРИНЕЈ, ЕП. СИРМИЈ(УМ)СКИ - СРЕМСКИ

Из фусноте: Ова служба је oбјављена као посебно издање аутора проте Мирка Р. Павловића (1972. год.), и не налази се у издању Србљака, Св. Архијер. Синода СПЦ, Београд 1986. год. Овде је преузимамо са сајта Ортлиб, где је прослеђена у електронском виду од монаха Германа из Србије. Приликом приређивања овог текста користили смо и текст службе (тзв. гражданским шрифтом) објављен у тзв. Зеленим минејимаза месец март. Часть вторая. – М.: Издательскій совѣтъ Русской Православной Церкви, 2002. – стр. 236245; као и према њему (тзв. царском ортографијом) објављен текст на сајту Осанна. Текст је и од нас подвргнут граматичкој редакцији. 

Овако би убудуће требало да изгледају тј. буду упаковане службе које ће бити објављиване на нашем сајту.

Видети у Новостима, или на овом линку за директно преузимање.