?

Log in

Обнова м-ра Радовашница

Jan. 8th, 2017 | 04:26 pmUpdate 16. јан. 2017: Ако неће Врља 'оће РТС:

Link | Leave a comment {1} | Share

Чудо у Медној

Jan. 8th, 2017 | 02:22 pm

Link | Leave a comment | Share

Манастир Дубрава на Златибору (филм)

Jan. 6th, 2017 | 10:20 pm


Повезан пост: Из сопствене меморије ... о. Сава и о. Данило.

Link | Leave a comment {1} | Share

РАЗГОВОР УГОДНИ - Недељко Билкић

Jan. 6th, 2017 | 12:25 pm

Link | Leave a comment {1} | Share

Рационализација ... уштеда памети

Dec. 22nd, 2016 | 07:49 amНекада су краљ и дворска луда биле две (обично веома различите по темпераментима) особе, код нас - вероватно ради уштеде коју пропагира његов шеф А. В. - сада је све то у личности председника.

Шта се направи од некада паметног и духовитог Шешељевог подпредседника, заменика и посланика, може се видети из овог снимка.

Изгледа кумоиздајство оставља трајне (психичке) последице, бојим се и на потомству.

Два чланка у дневној (жутој) штампи:

(HIT VIDEO) NIKOLIĆ U TRANSU: Toma pleše arapski ples, a evo šta za to vreme radi Dragica!

POGLEDAJTE Tomislav Nikolić pleše ARAPSKI PLES u Abu Dabiju (VIDEO).

П.С.

Ако ништа, мора се признати да има осећај за ритам.

Link | Leave a comment | Share

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914

Dec. 20th, 2016 | 02:15 pm


У петак 16. децембра, у 12 часова, у Свечаној сали САНУ представљeна дигитализована збирка „Докумената о спољној политици Краљевине Србије 1903‒1914" и пуштен у рад портал. Више него полувековни рад Оделења историјских наука САНУ-а захваљујући Математичком институту САНУ-а постаје доступан широј јавности.

Link | Leave a comment | Share

Архив Србије: Изложба „Култура Срба у Трсту 1751–1914“

Dec. 20th, 2016 | 01:53 pm

Link | Leave a comment | Share

Еп. Банченски Лонгин (Жар) - неколико проповеди

Dec. 15th, 2016 | 06:53 pm

Link | Leave a comment {1} | Share

Лаки је мало нервозан ...

Dec. 13th, 2016 | 08:58 am

Link | Leave a comment {1} | Share

ЈУЛИ 24. СВЕТИ НОВОМУЧЕНИЦИ ПРЕБИЛОВАЧКИ (ТРОПАР И КОНДАК)

Dec. 12th, 2016 | 02:25 pmМесеца јула, у 24. дан. Мцcа їyліа, въ к7д-й дeнь.

Спомен светих новомученика Пребиловачких.

Пaмzть с™hхъ новомyчєникъ пребhловацкихъ.

Тропар, глас 8:

Тропaрь, глaсъ }:

Свети новомученици Пребиловаца, * за Христа бачени у јаму Шурманаца, * вером нађосте вечно Пребивалиште * у Царству Крста и Васкрсења; * љубављу таму и мржњу победисте, * и светлост раја наследисте. * Од Господа молите нам вечно спасење, * и свему свету јеванђелско покајање.

С™jи пребhловацкіи новом§ницы * за хrтA ввержeни въ ћму шурмaнци, * вёрою њбрэт0сте вёчное жили1ще * въ цrтвіи кrтA и3 воскrніz: * люб0вію тьмY и3 ненaвисть побэди1сте, * и3 свётъ раS наслёдовасте. * t гDа моли1те нaмъ вёчное сп7сeніе, * и3 всемY мjру є3ђльское покаsніе.

Кондак, глас 3:

Кондaкъ, глaсъ G:

Новомученици свети за веру пострадасте, * у јаму за Христа невини бачени бисте; * од верних с љубављу из јаме извађени, * у Спомен храму с љубављу положени; * но, храм ваш безбожни разорише, * и мошти ваше ко Савине попалише. * Данас нову Голготу и Врачар обнављамо, * и Вас са светим Савом смирено молимо: * У Царству Небеског мира почивајте, * и Христово и наше Васкрсење сведочите.

Новом§ницы с™jи за вёру пострадaсте, * въ ћму за хrтA непови1нни ввержeни бhсте: * t вёрныхъ съ люб0вію t ћмы и3звлечeни, * въ пaмzтнэмъ хрaмэ съ люб0вію положeни: * но, хрaмъ вaшъ безб0жніи разори1ша, * и3 мHщи вaшz ћкw сaввыны попали1ша. * днeсь н0вую голг0fу и3 врaчаръ њбновлsемъ, * и3 вaсъ со с™hмъ сaввою смирeннw м0лимъ: * въ цrтвіи нбcнагw ми1ра почивaйте, * и3 хrт0во и3 нaше воскrніе свидётельствуйте.

+ еп. Атанасије (Јевтић)

+ є3пcкпъ ґfанaсій [їeвтичъ]
(1992-2013,
Манастир Тврдош –Требиње)
¤ац7чf - ¤вGi,
монастhрь тврд0шъ – трeбинэ.
[Може бити да има неких грешака (нарочито око акцентовања србских топонима), али прегледаћемо још који пут и исправити.]

Link | Leave a comment | Share